Disclaimer

Contactless Technologies B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59749709 (Contactless Technologies), verleent je hierbij toegang tot www.Bank2Loyalty.com (de Website) en nodigt je uit de aangeboden diensten te gebruiken. Contactless Technologies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Contactless Technologies spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Contactless Technologies. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Contactless Technologies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Contactless Technologies en haar licentiegevers. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Contactless Technologies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.